Con-Ciencia Sostenible

Desarrollo Sostenible? Tecnologías y Sostenibilidad? Ciudad sostenible y pobreza? Progreso y Cultura? Economía global y Derechos humanos? Ética y globalización? Comentemos...

25 d’agost 2005

Imatges sostenibles


Goreme, Capadocia, Turquia.

Turquia no és un pais amb una alta sensibilitat medioambiental, els seus veïns sirians es queden sense aigua en favor de la potent agricultura turca del sudest. Però de la necessitat han fet virtut i el govern ha afavorit un programa d'energia solar que corona les teulades de tot el pais.

Port de Copenhague, Dinamarca

Al port de Copenhague la Sireneta ja no està sola. Si al costat de la ciutat hi pot haver un pont que comuniqui amb Suècia, també hi pot haver uns quants molins.

19 d’agost 2005

El 96% de los incendios son provocados por el Homo sapiens

Un estudio del CSIC atribuye a la actividad humana el 96% de los incendios forestales. Ver resumen del informe.

12 d’agost 2005

Alarma pel desglaç siberà

Una bona part de la Sibèria occidental pateix un desglaç del qual no hi ha precedents. Segons la revista New Scientist la més gran zona gelada del planeta està en una fase avançada de desgel, com no havia conegut els darrers 11.000 anys. Veure aquest article.

04 d’agost 2005

La energia nuclear no és la solució

Web catalana amb documents sobre energies sostenibles del Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear. També organitzen campanyes per l'ús d'energies netes i contra el canvi climàtic.

Documentos Energías Renovables

En esta web podrás encontrar los documentos más recientes sobre ENERGÍAS RENOVABLES, en varios idiomas, separados por temas.

energias renovables
biomasa
eólica
geotérmica
hidroeléctrica
solar fotovoltaica
solar térmica
discusiones relacionadas