Con-Ciencia Sostenible

Desarrollo Sostenible? Tecnologías y Sostenibilidad? Ciudad sostenible y pobreza? Progreso y Cultura? Economía global y Derechos humanos? Ética y globalización? Comentemos...

25 d’agost 2005

Imatges sostenibles


Goreme, Capadocia, Turquia.

Turquia no és un pais amb una alta sensibilitat medioambiental, els seus veïns sirians es queden sense aigua en favor de la potent agricultura turca del sudest. Però de la necessitat han fet virtut i el govern ha afavorit un programa d'energia solar que corona les teulades de tot el pais.

Port de Copenhague, Dinamarca

Al port de Copenhague la Sireneta ja no està sola. Si al costat de la ciutat hi pot haver un pont que comuniqui amb Suècia, també hi pot haver uns quants molins.