Con-Ciencia Sostenible

Desarrollo Sostenible? Tecnologías y Sostenibilidad? Ciudad sostenible y pobreza? Progreso y Cultura? Economía global y Derechos humanos? Ética y globalización? Comentemos...

04 de març 2009

El món rural com a generador d'energia

La Fundació Món Rural va organitzar la jornada El món rural com a generador d'energia que va abordar la implantació territorial de les energies renovables i el paper del món rural com a generador d'energia.

A la jornada, es va presentar l’estudi ‘La implantació territorial de les energies renovables a Catalunya: el món rural com a generador d’energia’ elaborat per Marc Costa, tècnic de l’Àrea de Medi Ambient de la FMR. A més, Pedro Gómez, del Centre d’Investigacions en Nanociència i Nanotecnologia de la UAB, va exposar la seva ponència ‘Cap a un nou model de generació i consum d’energia’. També, Francesc Vidal, cap de l’Àrea d’Energies Renovables de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i Sergi Saladié, professor del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, van presentar les seves respectives exposicions. Finalment, Ricard Masip, president de la Cooperativa Agrosolar de Cabacés (Priorat), va parlar de la seva experiència per diversificar la seva activitat econòmica amb la producció d’energia solar.

Podeu accedir a la documentació des de la secció de Treballs i Documentació de la Fundació Món Rural

Etiquetes de comentaris: