Con-Ciencia Sostenible

Desarrollo Sostenible? Tecnologías y Sostenibilidad? Ciudad sostenible y pobreza? Progreso y Cultura? Economía global y Derechos humanos? Ética y globalización? Comentemos...

26 de març 2009

Conferència Serge Latouche

En el marc del projecte now del CCCB, Serge Latouche va impartir la conferència "El decreixement com a sortida a la crisi".

Latouche va expossar els principis per l'objecció al creixement i l'ateisme a la cultura del consum.

Latouche proposa una sèrie d’objectius per dur a la pràctica el decreixement, el que ell anomena les 8 “R”:

- Revaluar els valors en què creiem i al voltant dels quals organitzem la nostra vida

- Reconceptualitzar la nostra mirada sobre el món (per exemple, repensar conceptes com la riquesa o la pobresa)

- Reestructurar el sistema de producció i les relacions socials en funció del canvi de valors

- Redistribuir les riqueses i l’accés al patrimoni cultural

- Relocalitzar: tota la producció que es pugui fer a escala local per a les necessitats locals, hauria de ser relalitzada localment.

- Reduir l’impacte sobre la biosfera dels modes de producció i de consum

- Reutilitzar els aparells i els béns d’us, en lloc de tirar-los

- Reciclar el rebuig de la nostra activitat

Podeu consulatr el vídeo i resum de la conferència


Etiquetes de comentaris: