Con-Ciencia Sostenible

Desarrollo Sostenible? Tecnologías y Sostenibilidad? Ciudad sostenible y pobreza? Progreso y Cultura? Economía global y Derechos humanos? Ética y globalización? Comentemos...

11 de març 2009

IV Fòrum Euromediterrani de l’Energia

IV Fòrum Euromediterrani de l’Energia
Barcelona, de l’11 al 13 de març de 2009.

Aquestes jornades permetran plantejar qüestions sobre l’energia, que avui la situen com un dels grans temes de preocupació universal i pilar del desenvolupament sostenible de les societats modernes, del creixement econòmic, de la qualitat de vida i del benestar social.

Aquest IV Fòrum Euromediterrani tractarà a les seves sessions plenàries sobre la geoestratègia i la seguretat de subministrament, la cooperació energètica en el Mediterrani, les inversions i el finançament de projectes, la innovació i les transferències de tecnologia, el present i el futur de l’energia en el Mediterrani, i l’energia com a vector de creixement sostenible i integració regional.

Els grups de treball analitzaran en detall temes tals com: el refinament i la demanda de productes; els corredors energètics i la seguretat de proveïment; les noves infraestructures i interconnexions; la producció i el transport de gas; les energies renovables i el futur sostenible; i la regulació energètica i la importància de l’harmonització. En aquestes sessions s’estudiaran projectes concrets ja realitzats, o en fase d’execució o estudi.

El programa descrit representa una completa revisió de la problemàtica de l’energia a la regió mediterrània, i propícia la recerca d’un escenari de mútua comprensió i consens entre els països de la regió, en el que es satisfaci tant la demanda d’energia com el creixement sostenible i el desenvolupament social. La versió actualitzada d’aquest programa es trobarà a les págines web: www.enerclub.es y www.iemed.org.

Etiquetes de comentaris: