Con-Ciencia Sostenible

Desarrollo Sostenible? Tecnologías y Sostenibilidad? Ciudad sostenible y pobreza? Progreso y Cultura? Economía global y Derechos humanos? Ética y globalización? Comentemos...

27 de setembre 2007

Reduir la pol·lució atmosfèrica a l’àrea metropolitana de Barcelona aporta grans beneficis per a la salut

L’estudi, portat a terme pel CREAL, titulat “Els beneficis per a la salut pública de la reducció de la contaminació atmosfèrica a l’àrea metropolitana de Barcelona” s'ha presentat públicament el dia 19 de setembre.

L’objectiu de l’estudi ha estat estimar el benefici per la salut de la reducció de la contaminació atmosfèrica a l’àrea metropolitana de Barcelona, i ha posat de manifest que adoptar els nivells de pol.lució atmosfèrica recomanats per l’OMS -i que ja s’estan implementant a d’altres països de la Unió Europea-, suposaria per a la població de l’àrea metropolitana de Barcelona obtenir importants beneficis en termes de salut.

La Generalitat de Catalunya està planificant estratègies per a millorar la qualitat de l’aire a les zones de Catalunya que tenen una major concentració de contaminació. El primer pas ha estat implementar un pla d’actuació per a l’àrea metropolitana de Barcelona, per a reduir la contaminació atmosfèrica de l’àrea de cara a l’any 2010 i ajustar-se als estàndards actuals d’acord amb la legislació de la Unió Europea (EU). L’estudi mostra que ajustar-se a aquests estàndards comportarà importants beneficis per a la salut. Tanmateix, s’espera que els beneficis per a la salut a l’àrea metropolitana de Barcelona siguin tres vegades més grans un cop s’assoleixi el nivell proposat per l’OMS per a protegir la salut pública.

Enllaços d'interès:

. Programme Air Pollution and Health: A European Information System
. Programme CAFE Clean Air For Europe
. Environmental Burden of Disease report of the World Health Organization
. Regulatory impact analyses report in support to the development of national air pollution regulations in the United States
. Report of the Institute of Occupational Medicine (Edinburg, UK) and the World Health Organization on the use of life tables to estimate life years rather than number of deaths to express the impact of air pollution

Altres pàgines web amb informació rellevant o recursos sobre contaminació de l'aire i els seus efectes en la salut.

. World Health Organization
. Committee on the Medical Effects of Air Pollutants (COMEAP)