Con-Ciencia Sostenible

Desarrollo Sostenible? Tecnologías y Sostenibilidad? Ciudad sostenible y pobreza? Progreso y Cultura? Economía global y Derechos humanos? Ética y globalización? Comentemos...

11 de juliol 2007

A 80Km/h a l'Àrea Metropolitana de Barcelona
El govern limitarà els 80 km/h només a la primera corona metropolitanaA la resta de municipis de la regió la velocitat variarà en funció dels nivells de contaminació


La proposta de reduir la velocitat de circulació a 80 quilòmetres per hora per rebaixar els nivells de contaminació atmosfèrica quedarà limitada a setze municipis, els que conformen la primera corona metropolitana. A la resta de municipis de la regió s'aplicarà un pla de regulació de la velocitat segons els nivells de contaminació i de congestió del trànsit, que es donaran a conèixer a la carretera amb panells lluminosos. Aquesta és una de les 77 mesures que s'inclouen en el pla d'actuacions que elaborarà el Departament de Medi Ambient i que encara està pendent de ser aprovat pel govern de la Generalitat.

En la primera corona metropolitana no es podrà circular a més de 80 quilòmetres per hora. La mesura entrarà en vigor tan bon punt quedi aprovat el pla d'actuacions per fer front als nivells de contaminació atmosfèrica –es preveu que serà el juliol–. En els altres 24 municipis que conformen la regió metropolitana, declarada pel govern zona d'especial protecció, s'aplicarà un pla de reducció de velocitat en funció dels nivells de contaminació i la congestió de vehicles, que podria variar dels 40 als 80 quilòmetres per hora en vies principals, autopistes i autovies. La reducció en aquest segon àmbit suposaria una inversió molt més alta, ja que caldria la instal·lació de panells lluminosos, senyalització i radars, i la seva aplicació no es faria efectiva fins a finals del 2008. D'aquesta manera ha quedat modificada la primera proposta que va realitzar el Departament de Medi Ambient i Habitatge i que preveia reduir la velocitat a 80 en un total de 40 municipis de la regió metropolitana, un àmbit limitat pels municipis de Castelldefels, Granollers, Terrassa i Martorell.

La responsable de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient, Maria Comelles, va explicar aquestes modificacions en un acte de l'Associació Catalana de Ciències Ambientals, però ahir el Departament no va voler confirmar ni desmentir les paraules de la directora en espera que el pla d'actuacions, que inclou 76 mesures més, sigui aprovat pel govern. Actualment el pla l'estudia la comissió jurídica i encara ha de passar pel consell tècnic del govern perquè s'aprovi definitivament.

Jordi Oliver, de l'Associació Catalana de Ciències Ambientals, explicava ahir a El Punt que una petita reducció de la velocitat, com ara passar de 100 a 80 quilòmetres per hora, pot suposar rebaixar gairebé a la meitat les emissions de partícules en suspensió inferiors a 10 micres, les PM10. A més, i segons Oliver, hi ha estratègies de descongestió del trànsit que consisteixen a circular a una velocitat d'entre 60 i 80 quilòmetres. A la trobada sobre contaminació, també va assistir-hi l'epidemiòleg Jordi Sunyer, que va destacar la necessitat de trobar mesures per afrontar la contaminació a la regió de Barcelona, que a més de ser alta es comporta de forma constant, és a dir, sense pics però sempre present.

Aquest és el primer pla que es fa a tot l'Estat espanyol i és fruit de la directiva europea sobre qualitat de l'aire, que obliga els estats membres a reduir els nivells de contaminants abans del 2010. A Catalunya són les PM10 i els diòxids de nitrogen, bàsicament provocats pel trànsit i l'activitat industrial, els que sobrepassen un 30% els límits que marca Europa. A més de la reducció de velocitat, el pla conté altres mesures com l'obligació per als municipis de més de 50.000 habitants de l'àrea afectada de redactar plans de mobilitat urbana que incloguin una avaluació de les emissions i la manera de reduir-les.

Etiquetes de comentaris: