Con-Ciencia Sostenible

Desarrollo Sostenible? Tecnologías y Sostenibilidad? Ciudad sostenible y pobreza? Progreso y Cultura? Economía global y Derechos humanos? Ética y globalización? Comentemos...

17 d’abril 2007

KRAX Jornadas de creatividad social en conflictos urbanos

KRAX* és un projecte que investiga i connecta la creativitat social present en conflictes urbanístics a nivell local, en la ciutat de Barcelona, i a nivell internacional. És una reflexió sobre com la planificació urbana genera asincronies urbanes perquè obeeix massa vegades a una perspectiva econòmica descorrent l'aspecte social.

Davant la impossibilitat d'intervenir en la construcció de l'espai, els ciutadans obren nous canals participatius a través de les seves pròpies iniciatives. KRAX empodera aquesta creativitat mitjançant la recopilació i difusió d'experiències potents que provenen de lluites i pràctiques participatives.

Per creativitat social entenem tota aquella energia, idees i experiències quotidianes que sorgeixen dels ciutadans. La creativitat social visualitza el conflicte, reforçant el sentiment de pertinença a una comunitat i possibilitant la creació d'alternatives viables. Per això, vam considerar que és necessari valorar i donar suport a aquestes iniciatives, confirmant el seu rol dintre del procés de transformació/construcció de la ciutat.

Les Jornades KRAX són una primera trobada d'iniciatives actives en barris de diferents ciutats que travessen canvis urbanístics.Ens enfoquem en tres conflictes urbans de Barcelona i en les seves respostes creatives (Plaça Lesseps, Barceloneta i Raval), i vam convidar a grups similars actius en altres ciutats (Sevilla, Tòquio, Brussel·les, Mostar, Londres, Caracas, Màlaga, Buenos Aires...).Totes aquestes iniciatives aprendran de les seves diferents formes de reflexió, organització i acció. La trobada és un intercanvi i diàleg sobre la importància i la necessitat de la creativitat social en els processos de transformació en la ciutat.El programa de les Jornades KRAX consisteix en debats, tallers, presentacions de les iniciatives convidades, visites guiades en els barris i trobades amb les iniciatives locals i un Centre de Documentació (la Zona KRAX) amb el material compilat durant la investigació.


*: KRAX ve del concepte cracks in the city, “esquerdes en la ciutat”: espais on es generen tensions sorgides per la transformació urbana en relació amb necessitats socials i culturals. KRAX és una iniciativa de City Mini(d), centre de producció en intervencions urbanes a Barcelona, Brussel·les i Londres.