Con-Ciencia Sostenible

Desarrollo Sostenible? Tecnologías y Sostenibilidad? Ciudad sostenible y pobreza? Progreso y Cultura? Economía global y Derechos humanos? Ética y globalización? Comentemos...

02 de novembre 2006

Stern Review on the economics of climate change

Aquesta setmana s'ha presentat a Londres l'informe realitzat per l'economista Nicholas Stern sobre els efectes del canvi climàtic en l'economia.

Molts economistes advertien que les mesures de protecció ambiental posaven en perill el creixement econòmic mundial i això implicava una reducció de la qualitat de vida de la població.

Aquest informe posa de rellevància que les conseqüències del canvi climatic impliquen un gran perill de crisi econòmica en les properes dècades. L'increment d'un sol grau de la temperatura mitjana de la Terra implicarà transformacions ambientals tant grans que el sistema econòmic entrarà en crisi.

Stern Review on the economics of climate change