Con-Ciencia Sostenible

Desarrollo Sostenible? Tecnologías y Sostenibilidad? Ciudad sostenible y pobreza? Progreso y Cultura? Economía global y Derechos humanos? Ética y globalización? Comentemos...

07 d’abril 2008

Contaminació radioactiva d'Ascó

El CSN envia experts a Ascó per a investigar la fuita de partícules radioactives

L'organització ecologista Greenpeace ha denunciat aquest divendres que "s'han detectat nivells importants de contaminació radioactiva (almenys cinc Curis) per partícules de cobalt, manganès i altres elements", a l'exterior de la central nuclear d'Ascó. La contaminació radioactiva s'ha detectat en tancats, teulades i "moltes altres zones de la instal·lació nuclear, i no s'exclou que s'hagi estès més enllà, a causa del vent i a les condicions meteorològiques", assegura Greenpeace. El Consell de Seguretat Nuclear, per la seva banda, no nega la presència de material radioactiu però assegura que està molt per sota dels límits establerts.
L'organització considera que la presència de partícules radioactives a l'exterior de la central pot haver estat causada per una fuita de material radioactiva a causa d'una fallada en algun dels processos de la depuració i filtrat de l'aigua summament radioactiva (que ha passat pel nucli del reactor) durant la passada recàrrega de combustible, a l'octubre de 2007. Greenpeace diu que l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II, titular de la central, "ja era coneixedora del problema des de fa temps".

"Si l'accident es va produir fa mesos, això implicaria un fracàs rotund del Pla de Vigilància Radioactiva (PVRA) de la central nuclear d'Ascó i de la Xarxa de Vigilància Radioactiva Ambiental (REVIRA) del Consell de Seguretat Nuclear", diu Greenpeace, que demana "explicacions urgents i detallades" al Centre de Seguretat Nuclear.


Per sota dels límits
El Consell de Seguretat Nuclear, per la seva banda, diu que els nivells detectats es troben per sota dels límits establerts. La central nuclear va posar els fets en coneixement del CSN aquest divendres, després que es trobessin partícules radioactives en la unitat I, en la terrassa dels edificis de combustible, auxiliar, de control, de turbines, així com a les zones properes. El Consell ha desplaçat a Ascó un equip d'investigadors.


La central està retirant les partícules a mesura que les localitza, a l'hora que ha incrementat la vigilància interna i fa recerques a les zones exteriors en la direcció dels vents dominants. La planta considera que la hipòtesi més probable és que les partícules procedeixin del sistema d'extracció i filtració d'aire de l'edifici de combustible. Aquest sistema va resultar contaminat al passat novembre, durant les operacions de neteja posteriors a la recàrrega de combustible de la unitat I.


La direcció d'Ascó I diu que, tenint en compte la radioactivitat total de les partícules trobades, la quantitat que va sortir de la planta deuria ser molt reduïda i que, fins i tot en les condicions més desfavorables, provocaria dosis molt per sota dels límits legals establers.

Llegit a : La malla.net

Greenpeace EspañaEncontrados niveles importantes de contaminación radiactiva por Cobalto en los tejados, vallados y otras partes de la instalación nuclear. El accidente, que parece haberse producido hace meses, implica un fracaso rotundo del Plan de Vigilancia Radiactiva (PVRA) de la central y de la Red de Vigilancia Radiactiva Ambiental (REVIRA) del CSN.

Greenpeace ha podido conocer hoy que se han detectado niveles importantes de contaminación radiactiva (al menos 5 Curios) por partículas de cobalto, manganeso y otros elementos, en el exterior de la central nuclear de Ascó, en
Tarragona.

La contaminación radiactiva se ha encontrado de momento en vallados, tejados y muchas otras zonas de la instalación nuclear, y no se excluye que se haya extendido más allá, debido al viento y a las condiciones meteorológicas.

Según la información de que dispone Greenpeace, el accidente puede haberse debido a una fuga de ese material radiactivo debido a un fallo en alguno de los procesos de la depuración y filtrado del agua sumamente radiactiva (que ha pasado por el núcleo del reactor) durante la pasada recarga de combustible (de octubre de 2007). Por ello, según parece, el titular (Asociación Nuclear Ascó-Vandellós, ANAV) ya era conocedor del problema desde hace tiempo.

De ser así, como parece, que el accidente se produjo hace meses, ello implica un fracaso rotundo del Plan de Vigilancia Radiactiva (PVRA) de la central nuclear de Ascó y de la Red de Vigilancia Radiactiva Ambiental (REVIRA) del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Greenpeace pide explicaciones urgentes y detalladas al CSN, entre otras, sobre las siguientes cuestiones:

* ¿Cómo y cuándo se produjo el accidente?

* ¿Desde cuándo lo sabe el titular (ANAV) y desde cuándo el CSN?

* ¿Por qué ha fallado la REVIRA y el PVRA?

* ¿Hasta dónde se ha extendido la radiactividad?

Etiquetes de comentaris: