Con-Ciencia Sostenible

Desarrollo Sostenible? Tecnologías y Sostenibilidad? Ciudad sostenible y pobreza? Progreso y Cultura? Economía global y Derechos humanos? Ética y globalización? Comentemos...

07 de març 2008

Energia eòlica

L'eòlica ja supera als combustibles fòssils i a la nuclear!


El 5 de març, la força del vent ha contribuit a fer que els sistemes convertidors d'energia eòlica existents a l'Estat espanyol assolissin una potència màxima de 10.032 MW a les 15 hores 52 minuts, cosa que representa que l'energia eòlica ha cobert el 28% de la demanda peninsular (que, en aquell moment era de 34.185 MW), pel davant dels cicles combinats (25%) i les nuclears (20%) i molt pel davant del carbó (14%) i la hidràulica (2%).

També s'ha assolit una màxim de producció horaria d'energia, 9.803 MWh entre les 15 i les 16 hores.

Els anteriors màxims eòlics s'havien assolit el passat 16 de gener de 2008, amb 9.563 MW de potència i 9.328 MWh de producció eòlica entre les 15 i les 16 hores i 188.762 MWh de generació eòlica al llarg del dia.

La noticia negativa és que REE ha decidit 'reduir la producció eòlica per la insuficient capacitat d'interconnexió amb França'.

GCTPFNN llença públicament una pregunta incòmoda per a Red Elècrica de España: per què en comptes de fer parar part de la generació eòlica no s'ha emprat a fons la capacitat de bombeig hidràulic de que disposa el sistema elèctric espanyol i així no haver d'aturar l'eòlica?

Mentre no ens ho expliqui públicament, acusem a REE de manipulació de la informació de cara a voler fer combregar a la ciutadania amb la roda de molí de la MAT!

El que també amaga la nota de REE és la contribució que avui ha fet el vent a la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, ni l'estalvi econòmic associat al gas natural i carbó que el sistema elèctric espanyol no ha hagut de cremar.


Per veure la nota de premsa de REE: http://www.ree.es/sala_prensa/web/notas_detalle.aspx?id_nota=59

Per veure la evolució de la potència eòlica en el dia d'avui:
http://www.ree.es/sistema_electrico/detalle_curva_eolica.asp?grafico=eolica20080304&hoy=1&ho=21&mi=3