Con-Ciencia Sostenible

Desarrollo Sostenible? Tecnologías y Sostenibilidad? Ciudad sostenible y pobreza? Progreso y Cultura? Economía global y Derechos humanos? Ética y globalización? Comentemos...

24 de desembre 2007

Llei de Comerç d’Armes

Després de més de deu anys de campanya per un major control i transparència del comerç espanyol d’armes, s'aprova definitivament la Llei de Comerç d’Armes. El comerç descontrolat d’armes causa una mort cada minut al món.

La llei sobre el control del comerç exterior de material de defensa i de doble ús obligarà el Govern cespanyol a aplicar els criteris del Codi de Conducta de la Unió Europea que no permeten transferències d’armes a països en conflicte o on es violin els drets humans, entre altres limitacions.

Aspectes positius

1. El Govern ja no podrà escudar-se en el secret estadístic per no donar informació detallada de les armes que exporta Espanya.

2. La llei també obligarà les empreses a incloure en la seva sol·licitud clàusules de no reexportació, a més d’informació sobre els mètodes de transport i països de trànsit de la mercaderia.

3. El text inclou també les armes i municions de caça i tir esportiu com a material subjecte a control i que, per tant, ha de rebre una autorització d’exportació i aparèixer en les estadístiques oficials, a diferencia del que passa ara.

4. Augmenta el control parlamentari. La llei incorpora que la compareixença anual del Secretari d’Estat de Comerç al Congrés dels Diputats serveixi no només per informar de les vendes si no per respondre un dictamen i les recomanacions que elaborarà la Comissió de Defensa del Congrés.

El punt negatiu
No hi ha consens suficient perquè a llei obligui explícitament al Govern a proporcionar al Congrés una ‘descripció detallada’ del producte exportat o autoritzat, malgrat que el fet que s’obligui a informar en forma de ‘categories descriptives’ obre la porta a més transparència.

Més informació a
IntermonOxfam
Fundació per la Pau
Amnistia Internacional
Greenpeace