Con-Ciencia Sostenible

Desarrollo Sostenible? Tecnologías y Sostenibilidad? Ciudad sostenible y pobreza? Progreso y Cultura? Economía global y Derechos humanos? Ética y globalización? Comentemos...

10 de novembre 2005

Pressupostos alternatius

www.prouinvestigaciomilitar.org

El Govern augmenta la despesa de R+D militar en un 27%
La Fundació per la Pau i la Campanya “Per la pau: prou investigació militar!”
presenten el seu Informe sobre els Pressupostos del 2006
La despesa pública per a R+D en programes militars, que duia diversos anys estabilitzada al voltant
dels 1.330 milions d’euros, augmentarà un 27% el proper any, segons assenyala l’”Informe 2006
sobre els Pressupostos per a R+D civil i militar a l’Estat espanyol” elaborat per la Fundació per la
Pau en el marc de la Campanya “Per la pau: prou investigació militar!”. Així, la recerca militar és una
de les grans beneficiàries de l’augment, tant publicitat pel govern, d’inversió en R+D.
Els diners que l’Estat espanyol dedicarà a recerca militar el 2006 (1.684 milions d’euros) suposen el
26% de la despesa total en R+D, i s’obté sumant el pressupost d’investigació centralitzat des del
Ministeri de Defensa amb els avançaments que facilita el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, per
al disseny i construcció de nou tipus diferents d’armament, segons apareix al projecte de
Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) presentat pel govern per al 2006.
El pressupost per a recerca militar suposa unes 3 vegades més que el dedicat a recerca científica
bàsica, font principal del finançament de les universitats i el CSIC; 26 vegades més que el dedicat a
recerca agrària i 34 vegades més que el dedicat a recerca oceanogràfica i pesquera. Cinc empreses
vinculades a la indústria militar (EADS-CASA, General Dynamics, SENER, Navantia i ITP)
s’emporten un pressupost que duplica àmpliament el que reben en conjunt totes les universitats i el
CSIC per a R+D civil. I, per exemple, només una d’aquestes -General Dynamics, que és una de les
principals proveïdores del Pentàgon– rebrà de l’Estat espanyol, per al desenvolupament de dos tipus
de carros de combat, més diners que el destinat a tota la recerca sanitària.

1 comentari/s:

de novembre 10, 2005, Anonymous Anònim comenta...

Senior citizen bloggers defy stereotypes
Former newspaperman Jim Bowman stands along Oak Park Avenue, Monday, Oct. 31, 2005, in Oak Park, Ill.
Find out how to buy and sell anything, like things related to road construction safety equipment on interest free credit and pay back whenever you want! Exchange FREE ads on any topic, like road construction safety equipment!

 

Publica un comentari a l'entrada

<< Pàgina principal